Zadajte číslo vlaku pre vyhľadanie
  • pri voľbe "Všetky vlaky" sú zobrazené len vlaky nachádzajúce sa na sieti ŽSR, ktoré už odišli z východiskovej stanice a ešte neprišli do cieľovej stanice
Informácie o aktuálnych polohách a meškaní vlakov osobnej dopravy sú určené výhradne pre vlastné účely. Akékoľvek automatické sťahovanie, prípadne ďalšie spracovanie dát, so zámerom ich poskytovania tretím osobám je možné len po výslovnom písomnom súhlase Železníc Slovenskej republiky, Bratislava.

Upozornenie:
Informácie sú dostupné až po odchode vlaku z východiskovej stanice.
Veľkosť meškania sa môže medzi stanicami zmeniť.
Všetky informácie sú podávané bez záruky.

Čas aktualizácie: 22.03.2023 16:10:58
©2008-2023 Železnice Slovenskej republiky