Neočakávaná chyba: Prosím oznámte na Service Desk ZSR ZT tel.0220292727 alebo mail na servicedesk@zsr.sk - 4.W Chybný index jízdního řádu 1 v rámci kombinace. Přípustný rozsah je [0,0].