Neočakávaná chyba: Prosím oznámte na Service Desk ZSR ZT tel.0220292727 alebo mail na servicedesk@zsr.sk - 4.W Chybný index stanice 35502. Přípustný rozsah je [36189,69106].